Huvud allmänHumor: Se anledningen till varför din mobiltelefon heter "Cell Phone"