Huvud allmänDess officiella - Nedre mobila internettpriser är här!

Dess officiella - Nedre mobila internettpriser är här!

allmän : Dess officiella - Nedre mobila internettpriser är här!

Det har varit kul att titta på satserna stack högt som ett resultat av mitt tidigare tips om ett övergående fall i mobila internettariffer av en GSM-operatör.

Tja, det är officiellt nu. Väntan är över. Insatserna vinner och förloras. Och nätverket är .... MTN!

Yup, Y'hello-killarna har förvånat så många av er och fortsatte med att släppa mobila internettpriser till så lågt som 5k per kb utanför buntplaner. Det är en tredjedel av de rådande taxorna.

Du hörde det rätt. Men det är allt jag får publicera nu. Under de närmaste timmarna kommer MTN att offentliggöra informationen och jag kan ge dig mer information.

Under tiden kommer vi att meddela vinnaren och be honom / henne att namnge ett valfritt nätverk så att vi kan skicka den tid som vi lovade.

Du kan också förvänta dig att andra nätverk börjar börja justera. Le alla

Uppdatering (8, 35 am, 16 september 2010)
Jag har det på god auktoritet från en tillförlitlig källa att MTN: s ledning har avstått från meddelandet temporarilly. Jag är säker på att meddelandet kommer att göras dock. Nåväl, nu vet ni alla vilket nätverk det är.

Kategori:
WordWeb Offline Dictionary uppdateras till Materialdesign
Mister Mos första intryck av Google Nexus 7-tabletten