Huvud auto generalDen nya droneordningen i Nigeria: För och nackdelar

Den nya droneordningen i Nigeria: För och nackdelar

auto general : Den nya droneordningen i Nigeria: För och nackdelar

En drone är ett obemannat fordon (UAV). Användningen av droner blir en ganska vanlig förekomst i Nigeria. Unga innovatörer och entreprenörer, särskilt inom medier / videoproduktion, sätter dessa gadgets till kreativ användning. I lag krävs dock att alla som vill flyga en drone i Nigeria, måste få tillstånd från Office of National Security Advisor (ONSA) och Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA).

Drone-förordningen i sammanfattning

Det officiella uttalandet föreskriver att

"Därför kommer ingen statlig myndighet, organisation eller enskild person att starta en RPA / UAV i det nigerianska luftrummet för något ändamål utan att erhålla nödvändigt tillstånd från NCAA och ONSA.

"Dessutom måste operatörerna säkerställa strikt överensstämmelse med villkoren i deras tillstånd och kraven i Nig.CARs *."

* Nig.CARs = Nigerian Civil Aviation Regulations.

Denna utveckling är skyldig att införa irriterande flaskhalsar i processen att distribuera droner genom mediautbud, multimedieproduktionsföretag och liknande. Men i ett land där säkerhet är en stor fråga är kanske regeringens angelägenhet inte helt oskadd. En nyckelfråga men: har nigerianska säkerhetsbyråer förmågan att polisera landets luftrum och verkligen övervaka droneflyg?

Om landet inte har sådana övervakningsförmåga, kommer denna nya förordning bara att kväva innovation från legitim användning av individer och organisationer, medan brottslingar har en fältdag som ändå slår mot förordningen.

Är du intresserad av dronor? Läs om artiklar om dronor från Mobilitetsarkivets arkiv.

Kategori:
ChargeSpot: Trådlös laddning är här
Airtel avslutar inte Afrika trots samtal att sälja 4 nätverk till Orange